Ingrid Dahl

Födelsedatum:1864-05-29
Dödsdatum:1930-09-07
Gravsatt:1930-09-11
Ort:Simris 8
Område: H
Gravnummer:SN H 38, 39

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn