Mårten Dahl

Födelsedatum:1862-08-09
Dödsdatum:1951-01-09
Gravsatt:1951-01-13
Ort:Simris 8:4
Område: H
Gravnummer:SN H 38, 39

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn