Johanna Andersson

Simris 1

1880-02-07 Födelsedatum
1931-05-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1931-06-02

SN H 29, 30

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats