Johanna Andersson

Födelsedatum:1880-02-07
Dödsdatum:1931-05-27
Gravsatt:1931-06-02
Ort:Simris 1
Område: H
Gravnummer:SN H 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn