Per Andersson

Födelsedatum:1881-12-29
Dödsdatum:1952-07-30
Gravsatt:1952-08-04
Ort:Simris 1:44
Område: H
Gravnummer:SN H 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn