Anna Bengtsson

Födelsedatum:1890-10-14
Dödsdatum:1971-10-27
Gravsatt:1971-11-05
Ort:Simris 2:36
Område: I
Gravnummer:SN I 9, 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn