Martin Bengtsson

Födelsedatum:1893-06-01
Dödsdatum:1968-10-13
Gravsatt:1968-10-19
Ort:Simris 2:33
Område: I
Gravnummer:SN I 9, 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn