Martin Bengtsson

Hem ägare | Simris 2:33

1893-06-01 Födelsedatum
1968-10-13 Dödsdatum

Gravsatt: 1968-10-19

SN I 9, 10, 11

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats