Oscar Borg

Födelsedatum:1897-10-17
Dödsdatum:1979-02-14
Gravsatt:1979-02-24
Ort:Simris 200:1
Område: I
Gravnummer:SN I 3, 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn