Ruth Borg

Födelsedatum:1906-01-04
Dödsdatum:1962-06-18
Gravsatt:1962-06-24
Ort:Simrisborg 1:1
Område: I
Gravnummer:SN I 3, 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn