Anna Lind

Födelsedatum:1893-11-27
Dödsdatum:1976-01-18
Gravsatt:1976-01-24
Ort:Simris 20:30
Område: J
Gravnummer:SN J 26, 27, 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn