Gösta Lind

Födelsedatum:1920-12-16
Dödsdatum:1949-03-14
Gravsatt:1949-03-19
Ort:Simris 20
Område: J
Gravnummer:SN J 26, 27, 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn