Ingrid Henriksson

Födelsedatum:1880-01-09
Dödsdatum:1949-05-22
Gravsatt:1949-05-27
Ort:Simris 10
Område: J
Gravnummer:SN J 1, 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn