Magnus Henriksson

Födelsedatum:1875-05-16
Dödsdatum:1957-04-22
Gravsatt:1957-04-30
Ort:Simris 10:1
Område: J
Gravnummer:SN J 1, 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn