Emilia Lundgren

Födelsedatum:1887-01-02
Dödsdatum:1957-01-19
Gravsatt:1959-01-26
Ort:Simris 7:23
Område: K
Gravnummer:SN K 28, 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn