Sigfrid Lundgren

Födelsedatum:1893-12-22
Dödsdatum:1974-05-11
Gravsatt:1974-05-17
Ort:Simris 7:22
Område: K
Gravnummer:SN K 28, 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn