Gertrud Ingrid Margareta Nilsson

Födelsedatum:1932-12-11
Dödsdatum:2019-04-03
Gravsatt:2019-10-15
Ort:Simrishamn
Område: L
Gravnummer:SN L 39, 40, 41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn