Karl Nilsson

Födelsedatum:1925-03-09
Dödsdatum:2001-01-02
Gravsatt:2001-04-12
Ort:Simrishamn
Område: L
Gravnummer:SN L 39, 40, 41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn