Anna Håkansson

Födelsedatum:1886-07-22
Dödsdatum:1979-04-22
Gravsatt:1979-04-28
Ort:Simrishamn
Område: M
Gravnummer:SN M 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn