Hugo Håkansson

Födelsedatum:1884-09-23
Dödsdatum:1968-08-20
Gravsatt:1968-08-27
Ort:Simris 25:21
Område: M
Gravnummer:SN M 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn