Hjalmar Anderssson

Byggnadsarb. | Simris 29.3

1901-10-04 Födelsedatum
1971-07-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1971-07-27

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats