Hjalmar Anderssson

Födelsedatum:1901-10-04
Dödsdatum:1971-07-20
Gravsatt:1971-07-27
Ort:Simris 29.3
Område: M
Gravnummer:SN M 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn