Olga Andersson

Födelsedatum:1897-09-26
Dödsdatum:1965-11-22
Gravsatt:1965-11-27
Ort:Simris 29:3
Område: M
Gravnummer:SN M 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn