Anna Stålhammar

Födelsedatum:1906-08-23
Dödsdatum:1979-04-05
Gravsatt:1979-04-12
Ort:Simris 9:8
Område: N
Gravnummer:SN N 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn