Gottfrid Stålhammar

Födelsedatum:1902-12-16
Dödsdatum:1985-07-02
Gravsatt:1985-07-21
Ort:Simris
Område: N
Gravnummer:SN N 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn