Edith Hildor Jönsson

Födelsedatum:1927-10-07
Dödsdatum:2014-08-03
Gravsatt:2014-08-15
Ort:Simris
Område: N
Gravnummer:SN N 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn