Yngve Jönsson

Födelsedatum:1921-11-03
Dödsdatum:2006-08-29
Gravsatt:2006-09-15
Ort:Simrishamn
Område: N
Gravnummer:SN N 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn