John Jönsson

Födelsedatum:1910-04-20
Dödsdatum:1983-11-01
Gravsatt:1983-11-12
Ort:Simris
Område: N
Gravnummer:SN N 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn