Selma Maria Jönsson

Födelsedatum:1909-09-01
Dödsdatum:2013-03-10
Gravsatt:2013-04-29
Ort:Simrishamn
Område: N
Gravnummer:SN N 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn