Arne Lindblad

Födelsedatum:1925-08-04
Dödsdatum:1995-02-05
Gravsatt:1995-02-03
Ort:Simris
Område: O
Gravnummer:SN O 13, 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn