Arne Lindblad

Garveriarbetare | Simris

1925-08-04 Födelsedatum
1995-02-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1995-02-03

SN O 13, 14

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats