Karin Lindblad

Simris

1925-11-11 Födelsedatum
1993-01-26 Dödsdatum

Gravsatt: 1993-02-19

SN O 13, 14

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats