Karin Lindblad

Födelsedatum:1925-11-11
Dödsdatum:1993-01-26
Gravsatt:1993-02-19
Ort:Simris
Område: O
Gravnummer:SN O 13, 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn