Elly Andersson

Rörum

1924-07-15 Födelsedatum
1995-10-25 Dödsdatum

Gravsatt: 1995-11-03

SN O 21, 22

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats