Gunnar Andersson

Födelsedatum:1917-06-20
Dödsdatum:2004-04-09
Gravsatt:2004-04-23
Ort:Simris
Område: O
Gravnummer:SN O 21, 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn