Gunnar Håkansson

Ladogårdsförest. | Ronneby

1905-07-21 Födelsedatum
1994-05-31 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-06-14

SN O 17, 18

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats