Lilly Håkansson

Födelsedatum:1929-10-29
Dödsdatum:2012-02-13
Gravsatt:2012-03-02
Ort:Simrishamn
Område: O
Gravnummer:SN O 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn