Lilly Hägg

Födelsedatum:1918-02-04
Dödsdatum:2010-03-09
Gravsatt:2010-03-24
Ort:Simrishamn
Område: O
Gravnummer:SN O 41, 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn