Mangold Hägg

Födelsedatum:1915-02-07
Dödsdatum:2003-10-15
Gravsatt:2003-10-28
Ort:Simris
Område: O
Gravnummer:SN O 41, 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn