Anna Jonasson

Födelsedatum:1897-02-04
Dödsdatum:1974-12-17
Gravsatt:1974-12-21
Ort:Simris 24:1
Område: S
Gravnummer:SN S 21, 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn