Hanna Jonasson

Födelsedatum:1904-04-08
Dödsdatum:1978-03-10
Gravsatt:1978-03-18
Ort:Simris 24:1
Område: S
Gravnummer:SN S 21, 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn