Georg Per Albert Albrechtsson

Födelsedatum:1923-05-05
Dödsdatum:2015-11-15
Gravsatt:2016-02-02
Ort:Borrby
Område: S
Gravnummer:SN S 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn