Greta Alli Olfrida Albrechtsson

Födelsedatum:1924-11-07
Dödsdatum:2012-09-24
Gravsatt:2012-11-05
Ort:Simrishamn
Område: S
Gravnummer:SN S 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn