Maja Holgersson

Födelsedatum:1926-08-01
Dödsdatum:1970-02-23
Gravsatt:1970-03-07
Ort:Simris
Område: S
Gravnummer:SN S 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn