Tage Holgersson

Födelsedatum:1920-12-13
Dödsdatum:2010-12-25
Gravsatt:2011-03-05
Ort:Simrishamn
Område: S
Gravnummer:SN S 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn