Hanna Beata Nilsson

Simris 16:51

1906-05-19 Födelsedatum
1981-06-29 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-07-07

SN T 25, 26

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats