Oskar Manfrid Nilsson

Födelsedatum:1903-09-06
Dödsdatum:1987-10-05
Gravsatt:1987-10-14
Ort:Simris 16:51
Område: T
Gravnummer:SN T 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn