Oskar Manfrid Nilsson

Simris 16:51

1903-09-06 Födelsedatum
1987-10-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-10-14

SN T 25, 26

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats