Bo-Arne Krister Johansson

Födelsedatum:1945-09-09
Dödsdatum:2001-11-03
Gravsatt:2001-11-16
Ort:Simrishamn
Område: U
Gravnummer:SN U 16, 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn