Elna Nancy Johansson

Födelsedatum:1926-12-19
Dödsdatum:2019-02-19
Gravsatt:2019-03-22
Ort:Skillinge
Område: U
Gravnummer:SN U 16, 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn