Gustaf W Nordh

Födelsedatum:1910-10-18
Dödsdatum:1992-06-09
Gravsatt:1992-06-16
Ort:Simris 20
Område: U
Gravnummer:SN U 27, 28, 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn