Thea Nordh

Födelsedatum:1911-11-09
Dödsdatum:1998-08-13
Gravsatt:1998-08-21
Ort:Simris 20
Område: U
Gravnummer:SN U 27, 28, 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn