Anton Holmfrid Andersson

Födelsedatum:1904-01-05
Dödsdatum:1993-03-18
Gravsatt:1993-03-25
Ort:ELDSBERGA
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se