Sigrid Andersson

Födelsedatum:1914-02-19
Dödsdatum:1984-05-31
Gravsatt:1984-06-07
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 14
TÖ 1    14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se