Ester Gunnarsson

Födelsedatum:1897-08-30
Dödsdatum:1926-06-22
Gravsatt:1926-06-27
Ort:TÖNNERSJ
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 2
TÖ 1     2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se