Johanna Sofia Gunnarsson

Födelsedatum:1867-03-07
Dödsdatum:1952-10-03
Gravsatt:1952-10-08
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 2
TÖ 1     2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se